De ‘ikleeranders’-methode

De methode, die in een training van ca. 4 sessies van een uur kan worden aangeleerd, gaat uit van de manier waarop beelddenkers informatie verwerken; er wordt uitgegaan van een totaalbeeld. Zo begint leren schrijven niet met enkele losse letters, maar met het aanleren van het alfabet – alle letters dus.

De training basisschool ‘Ik leer anders’ leert je kind om informatie te vertalen naar zijn of haar informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, vreemde talen enz.

werkboek-600

Direct resultaat. De leerling kan tijdens de eerste sessie direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Deze leermethode is bewezen effectief. Op de website www.ikleeranders.nl staan verhalen uit de praktijk van ouders en leerlingen.

Voor wie is de training bedoeld?

Voor leerlingen die problemen hebben met:

  • Taal: spellen, (begrijpend) lezen
  • Rekenen: tafels/delen, plus- en minsommen
  • Onthouden van informatie
  • Concentratie: snel afgeleid
  • Analoog en digitaal klokkijken
  • Planning & organisatie

Succesfactoren voor het slagen van de methode:

Door de training te volgen wordt de methode aangeleerd. Om de methode te laten beklijven zijn de volgende twee factoren van belang:
1. Een ouder van het kind is bij de (4) trainingssessies aanwezig. Op deze manier is ook de ouder zich bewust van de denkwijze van het kind en kan hij of zij het kind ondersteunen in het oefenen.
2. Minimaal twee keer per week een half uur oefenen totdat het gewenste niveau is behaald en/of de achterstand is ingehaald (dit kan samen met de ouder(s) of bij De Leerhut).